St. Anthony Regional Hospital & Nursing Home

Carroll, IN
St_Anthony-1

St. Anthony Regional Hospital & Nursing Home Celebrates 100 Years
1904 - 2004

St_Anthony-6 St_Anthony-24